Back to stories

A Poem For November

by Robert Hood

No sun – no moon!

 

No morn – no noon –

No dawn – no dusk – no proper time of day.

No warmth, no cheerfulness, no healthful ease,

No comfortable feel in any member –

No shade, no shine, no butterflies, no bees,

No fruits, no flowers, no leaves, no birds!

November!